Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów, 19 października 2017 r., Katowice

W dniu 19 października 2017 r. (czwartek) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (plac Sławika i Antalla 1) odbędzie się najbliższe posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Posiedzenie odbędzie się  w ramach obrad VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rozpoczęcie zaplanowane zostało na godzinę 9.00 w sali konferencyjnej nr 6 (I piętro). Zakończenie planowane jest ok. godziny 13.30.

Tym razem tematyka posiedzenia Konwentu będzie obejmowała 2 bloki tematyczne:

I blok:  Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – czy może znacząco wzrosnąć bez  miejskich centrów rozwoju?
• Bariery i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na wsi. Szanse i zagrożenia.
• Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
• Tereny wiejskie jako przestrzeń inwestycyjna. Jak zwiększyć atrakcyjność obszarów wiejskich z punktu widzenia inwestorów i przedsiębiorców (przy założeniu braku pogłębiania chaosu przestrzennego).
• Rola samorządu lokalnego, instytucji otoczenia biznesu oraz mieszkańców w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej.

II blok: Rolnictwo ekologiczne, produkcja i przetwórstwo zdrowej żywności.
• Eko i Bio – moda czy trwała tendencja.
• Czy Polska ma szansę być przodującym producentem zdrowej żywności?
• Prawne uwarunkowania produkcji zdrowej żywności.
• Jak produkować i jak sprzedać – rynek współczesnego konsumenta?
• Możliwości  dofinansowania  rolnictwa ekologicznego oraz produkcji i przetwórstwa żywności ekologicznej.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza udziału dostępnego na stronie Związku - link do formularza: https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-posiedzeniu-konwentu-burmistrzow-i-wojtow-szgip-w-katowicach-19-pazdziernika-2017-r,78  najpóźniej do dnia 11 października br. (środa). Rejestracja na pozostałe wydarzenia kongresowe odbywa się poprzez formularz rejestracyjny na stronie Kongresu tj. www.ekmsp.eu.

Szczegółowy program zostanie opublikowany w najbliższym czasie. Osobą odpowiedzialną za organizację posiedzenia Konwentu w biurze Związku jest p. Iwona Kłosowicz, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, e-mail: iklosowicz@silesia.org.pl , tel. 32 25 11 021.

Jak dojechać