Praktycznie o Pzp

W dn. 11 lutego 2020 r. (wtorek) odbędzie się  bezpłatne szkolenie dot. Prawa zamówień publicznych „Zamówienia publiczne – praktycznie na 2020 rok”.

Szkolenie to odbędzie się w Katowicach, w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego (ul. Jordana 18, sala 401, IV piętro), rozpocznie się o godz. 9.30.

W jego trakcie  zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

  • aktualny stan prawny – ustawa pzp i przepisy wykonawcze,
  • dokumentacja postępowania – SIWZ, załączniki, ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego,
  • elektroniczne zamówienia publiczne – praktycznie,
  • postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego,
  • realizacja umowy – zmiany/aneksy.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Piotra Sperczyńskiego, jednego z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, autora licznych publikacji i artykułów, dysponującego wieloletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych, w tym 10-letnim jako arbiter wpisany na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 

Uprzejmie informujemy, iż powyższe szkolenie adresowane jest wyłącznie do Członków Grupy roboczej ds. zamówień publicznych oraz innych przedstawicieli jst członkowskich Związku odpowiedzialnych za zamówienia publiczne.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch przedstawicieli gminy/starostwa. O udziale w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń (liczba miejsc jest ograniczona). Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o wypełnienie w terminie do dn. 30 stycznia br. (czwartek) formularza zgłoszeniowego:

www.silesia.org.pl/formularze

program

Osoba odpowiedzialna w biurze Związku w zakresie organizacyjnym dot. ww. kwestii: p. Agata Motyl – specjalista ds. wzmacniania kompetencji w samorządzie (adres e–mail: amotyl@silesia.org.pl, tel. 32 609 03 62).

Jak dojechać