Projektowanie uniwersalne jako narzędzie procesu rewitalizacji - 22 maja 2017

Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich o/Katowice w dniu 22 maja br. (poniedziałek) zorganizował seminarium pn. „Projektowanie uniwersalne jako narzędzie procesu rewitalizacji”. 

W trakcie seminarium zostały zaprezentowane: problematyka planowania przestrzennego w rewitalizacji, projektowanie uniwersalne, w tym projektowanie w różnych skalach (skala miasta, sąsiedztwa i budynku), a także doświadczenia i metody pracy  Laboratorium Architektury 60+ - fundacji i pracowni zajmującej się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania dla starzejącego się społeczeństwa. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Osobą odpowiedzialną w biurze Związku za organizację szkolenia jest p. Małgorzata Surmacz, specjalista ds. polityki miejskiej (e-mail: msurmacz@silesia.org.pl. tel. 32 251 10 21).

Program seminarium

Projektowanie uniwersalne - prezentacja p. dr inż. arch. Iwony Benek

Planowanie przestrzenne w rewitalizacji - prezentacja p. Bogusława Hajdy

Projektowanie uniwersalne - prezentacja p. dr hab. inż. arch. Katarzyny Ujmy-Wąsowicz

Jak dojechać