Przez sport do rewitalizacji - kolejne seminarium w ramach Forum Przestrzeni

W dn. 19 listopada 2019 r. w Katowicach odbyło się kolejne seminarium w ramach Forum Przestrzeni – samorządowej inicjatywy ukierunkowanej na wymianę wiedzy, edukację i promocję nieodnawialnego dobra jakim są zasoby przestrzeni. Tematem seminarium była "Społeczna rola sportów miejskich w procesie odnowy miast". Uczestnicy spotkania zapoznali się możliwościami korzystnego wpływu sportów miejskich na lokalne społeczności i przestrzeń miejską.

Podczas seminarium przedstawiono m.in. rolę sportów miejskich w procesie rewitalizacji oraz zasady kształtowania przestrzeni sprzyjających spędzaniu czasu wolnego, rekreacji i uprawianiu miejskich sportów. Organizatorem spotkania było Biuro ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Program seminarium

Prezentacje Prelegentów:

Sporty miejskie jako czynnik przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu na przykładzie duńskiego NGO "GAME" - p. Bogusław Hajda

Integrująca rola przestrzeni rekreacji na przykładzie Warszawy - strategia, projekty, wnioski

Miejski recycling. Przestrzeń czasu wolnego na miejskich terenach poprzemysłowych w polskich miastach

Jak dojechać