Rozporządzenia w sprawie szkół od 1 września

W Dzienniku Ustaw w czwartek 13 czerwca ukazały się cztery rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulujące funkcjonowanie szkół i innych placówek w związku z epidemią:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

więcej o rozporządzeniach tutaj

więcej o rozporządzeniu z 14.08 tutaj

odpowiedzi MEN na kluczowe pytania w sprawie edukacji od 1.09

Źródło: serwis samorządowy PAP

Jak dojechać