Seminarium Funkcjonalno-przestrzenne aspekty zagospodarowania nabrzeży

Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego organizuje w dniu 11 kwietnia 2018 r. (tj. środa) seminarium pn. „Funkcjonalno-przestrzenne aspekty zagospodarowania nabrzeży rzek w obszarach zurbanizowanych województwa śląskiego. Przykłady dobrych praktyk”. Seminarium odbędzie się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, w sali 401, rozpoczęcie o godzinie 10.00. Celem seminarium jest uwrażliwienie uczestników na potencjał i możliwą rolę rzek w funkcjonowaniu i zrównoważonym rozwoju miast oraz zaprezentowanie dobrych praktyk i doświadczeń zagospodarowania nabrzeży rzek w obszarach zurbanizowanych.

Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach wspólnej inicjatywy pn. „Forum Przestrzeni” zawiązanej w listopadzie 2017 r. (http://forumprzestrzeni.slaskie.pl). 

W przypadku zainteresowania udziałem w seminarium zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego tutaj.

Program seminarium_v.1.8

Jak dojechać