Seminarium planistyczne w dn. 25 - 26 października 2016 r. w Szczyrku

Wzorem lat ubiegłych Śląski Związek Gmin i Powiatów wspólnie ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach zorganizował seminarium pn. „Problemy planistyczne w gminach”. Seminarium to odbyło się w dniach 25 – 26 października 2016 r. w Szczyrku.

Celem seminarium było omówienie m.in.:
• inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych w dokumentach planistycznych;
• interpretacji przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz problematyki sporządzania tekstów jednolitych mpzp;
• bieżących problemów planistycznych na podstawie wydanych rozstrzygnięć nadzorczych
i orzecznictwa WSA;
• wykorzystywanych zasobów geodezyjnych w planowaniu przestrzennym i rewitalizacji;
• nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
• pierwszych błędów związanych z uchwałami dot. rewitalizacji oraz gminnych programów rewitalizacji.

Do udziału w seminarium zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędów Gmin woj. śląskiego, do których kompetencji należą sprawy związane z planowaniem przestrzennym. 

program seminarium

Jak dojechać