Spotkanie dot. współpracy samorządów lokalnych i Ministerstwa Cyfryzacji

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. form współpracy samorządów lokalnych województwa śląskiego i Ministerstwa Cyfryzacji w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W spotkaniu wziął udział p. Dominik Kopera, Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji. Spotkanie odbyło się w dniu 24 marca br. (piątek) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Tematyka spotkania obejmowała m.in. zagadnienia dot.:
1. wsparcia beneficjentów w realizacji projektów budowy sieci szerokopasmowych ze środków unijnych dostępnych w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”,
2. zasad realizacji inwestycji telekomunikacyjnych (w powiązaniu z innymi elementami lokalnej infrastruktury sieciowej i liniowej),
3. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – zadania dla jst.

Osobą odpowiedzialną za organizację spotkania w biurze Związku jest p. Iwona Kłosowicz, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, e-mail: iklosowicz@silesia.org.pl , tel. 32 25 11 021.

Prezentacja ze spotkania - tutaj

 

Jak dojechać