Spotkanie nt. analiz ryzyka i RODO dla zespołów IT miast województwa śląskiego

Śląski Związek Gmin i Powiatów w dniu 20 lutego 2018 r. (wtorek) zorganizował spotkanie dla przedstawicieli zespołów IT w urzędach miast województwa śląskiego, dotyczące rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) oraz analiz ryzyka. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz omówienie i wypracowanie dobrych praktyk w przedmiotowym zakresie. Spotkanie poprowadziła p. Beata Wanic, Naczelnik Wydziału Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego UM w Zabrzu. Powyższe spotkanie nawiązuje do ustaleń ze spotkania, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2017 r. w Katowicach z udziałem przedstawicieli zespołów ds. IT w urzędach. Celem grudniowego spotkania było omówienie potrzeby i tematyki regularnych spotkań poświęconych problematyce wykorzystania narzędzi informatycznych w pracy jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku pytań i wątpliwości osobą do kontaktu  w biurze ŚZGiP w sprawie organizacji ww. spotkania jest p. Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk, specjalista ds. rewitalizacji i rozwoju miast, e-mail: msurmacz@silesia.org.pl.

Program spotkania

Jak dojechać