Spotkanie prasowe w ramach posiedzenia OPOS

W ramach 2-dniowych obrad Zarządów Sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, które odbyło się 18 i 19 października br. w Lublinie, we wtorek odbyła się spotkanie prasowe. Jego tematem była reforma planowania przestrzennego oraz działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

 

Spotkanie odbyło się 19 października w Lublinie (w formule hybrydowej - one-line i stacjonarnie w Trybunale Koronnym).

W jego trakcie zostały przedstawione następujące kwestie:

  • kierunki reformy planowania przestrzennego (zapowiedzianej w ramach Krajowego Planu Odbudowy) i zmiana ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • działania na rzecz poprawy jakości powietrza;
  • dobre praktyki w zakresie ochrony sygnalistów oraz realizacji zapisów uchwał antysmogowych w samorządach lokalnych.

W spotkaniu prasowym wzięli udział samorządowcy z różnych części Polski, którzy pełnią funkcje przewodniczących poszczególnych organizacji, tj.:

  • Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Rybnika;
  • Piotr Dragan, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny, Wójt Gminy Wisz-nice;
  • Grzegorz Świetlik, Przewodniczący Honorowy Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Koordynator Zarządu;
  • Błażej Konkol, Prezes Związku Gmin Pomorskich, Wójt Gminy Trąbki Wielkie;
  • Wojciech Giecko, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Wójt Gminy Jonkowo.

wybrane materiały prasowe po spotkaniu:

https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/kuczera-samorzady-moga-skorzystac-z-naszych-doswiadczen-w-walce-ze-smogiem,321347.html

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/opos-domy-bez-formalnosci-zagrazaja-planom-zagospodarowania-przestrzennego

https://lublin.tvp.pl/56460726/samorzadowcy-z-calej-polski-o-realizacji-uchwal-antysmogowych

https://radio.lublin.pl/2021/10/samorzadowcy-z-calej-polski-obradowali-w-lublinie/

https://centrum.fm/samorzadowcy-z-zastrzezeniami-wobec-reformy-planowania-przestrzennego

https://nettg.pl/gornictwo/181240/samorzadowcy-skorzystajcie-z-doswiadczen-rybnika-w-walce-ze-smogiem

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) powstało z myślą o stworzeniu platformy porozumienia, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a jego rezultatem jest łączenie wspólnych sił oraz inicjatyw samorządowych. Osiem organizacji, które podpisały porozumienie gwarantuje realną możliwość działania na rzecz interesów samorządów w Polsce. Konfiguracja tak różnych stowarzyszeń to też pewność, że to przedsięwzięcie jednoczy różne - bo zbieżne zarówno z potrzebami małych, jak i większych gmin czy dużych miast - spojrzenia na kwestie związane z funkcjonowaniem jst. Ten efekt samorządowej synergii występuje ponad politycznymi podziałami, a wokół problemów, które bliskie są obywatelom.

więcej o OPOS czytaj tutaj

Data aktualizacji 19.10.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy