Spotkanie ws. wykorzystania funduszy UE w epidemii - 27.05

W dniu 27 maja 2020 r. (środa) Związek organizuje spotkanie (w formie wideokonferencji) z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dot. aktualnych zmian systemowych, prawnych oraz możliwości wykorzystania funduszy (unijnych i krajowych) w ramach aktualnej sytuacji epidemiologicznej, przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im podmioty.

Adresatami wideokonferencji są przede wszystkim przedstawiciele komórek organizacyjnych urzędów zajmujących się funduszami unijnymi.

W trakcie spotkania zostaną poruszone kwestie i rozwiązania systemowe, wspólne dla wszystkich jst. 

Wideokonferencja odbywać się będzie przy pomocy internetowego narzędzia Microsoft Teams. Osobom, które potwierdzą swój udział w dniu spotkania zostanie przesłany link umożliwiający dołączenie do wideokonferencji (poprzez zainstalowanie aplikacji na komputerze lub z poziomu przeglądarki internetowej).

Potwierdzenia udziału należy zgłaszać w formularzu pod adresem:
www.silesia.org.pl

Osoba odpowiedzialna w biurze Związku (również za kwestie techniczne dot. udziału w spotkaniu): p. Przemysław Antkowiak, specjalista ds. polityk i programów rozwojowych, e-mail: pantkowiak@silesia.org.pl , tel. 517 463 732.

Jak dojechać