Spotkanie zarządzanie kryzysem w mediach - 7 października

W dn. 7 października 2020 r. (środa) odbędzie się spotkanie pn. Zarządzanie sytuacją kryzysową w kontaktach z mediami z perspektywy samorządów lokalnych (w formule wideokonferencji). Spotkanie potrwa w godz. 9.30 – 14.30. Spotkanie kierowane jest do pracowników urzędów i starostw, którzy odpowiedzialni są za kontakty z mediami.

Pierwsza część spotkania będzie miała charakter wykładowy, w jej trakcie zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  • jak się przygotować do kryzysu?
  • atrakcyjność medialna kryzysu;
  • złote zasady komunikacji kryzysowej;
  • narzędzia komunikacji kryzysowej;

Pierwszą część szkolenia poprowadzi pani Urszula Podraza, posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania kryzysowego w branży komunikacyjnej; specjalizująca się także w public affairs, projektowaniu i wdrażaniu strategii public relations oraz budowaniu relacji z mediami. Wykładowca akademicki w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie PR; współpracowała m.in. z Kopalnią Soli w Wieliczce, Komendą Miejską i Wojewódzką Policji w Krakowie, Małopolskim Instytutem Sztuki, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, samorządami lokalnymi, sektorem MSP.

Z kolei w trakcie drugiej i trzeciej części spotkania nastąpi wymiana dobrych praktyk dotyczących zarządzania sytuacją kryzysową w relacjach z mediami (o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym/samorządowym), z perspektywy doświadczeń komórek prasowych dużych miast i mniejszych gmin.

program spotkania dostępny tutaj

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie w  terminie do dn. 2 października 2020 r., piątek formularza zgłoszeniowego:

formularz dostępny tutaj

Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch pracowników urzędu/starostwa. Udział w szkoleniu dla przedstawicieli gmin i powiatów członkowskich Związku jest bezpłatny - o udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń. Organizator potwierdzi drogą mailową przyjęcie zgłoszenia.

Szkolenie zostanie przeprowadzone z  wykorzystaniem narzędzia internetowego Microsoft Teams (aby z niego korzystać wystarczy przeglądarka, kamerka, mikrofon i głośniki), wszelkie informacje techniczno-organizacyjne w tym zakresie zostaną przesłane zgłoszonym uczestnikom trzy dni przed szkoleniem (na adresy mailowe wskazane
w elektronicznym formularzu).

Osoba odpowiedzialna za organizację ww. szkolenia (w tym za kwestie organizacyjno-techniczne) w biurze Związku: Dominika Tkocz, Koordynator działań w sferze PR i szkoleń  (tel. 510 201 158 lub e-mail: dtkocz@silesia.org.pl).

Jak dojechać