Stanowisko Zarządu w sprawie obostrzeń i ograniczeń

Poniżej publikujemy fragment stanowiska Zarządu Związku z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie: konieczności zniesienia obostrzeń i ograniczeń w działalności dla prowadzących obiekty sportowe, instytucje kultury oraz dla przedsiębiorców (poniżej całość):

 

Wobec pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju oraz coraz gorszej sytuacji finansowej polskich przedsiębiorców spowodowanej wprowadzonymi przez Rząd RP obostrzeniami dla firm w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, przy utrzymującej się od kilku tygodni mniejszej liczbie wykrytych przypadków zachorowań na COVID-19, samorządowcy zrzeszeni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów apelują o niezwłoczne, stopniowe znoszenie obostrzeń i ograniczeń w działalności polskich przedsiębiorców, instytucji kultury i sportu.

Wobec sytuacji w jakiej znalazły się przedsiębiorstwa, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów apeluje do Rządu RP o niezwłoczne znoszenie tych ograniczeń, które są nieefektywne i wprowadzane w sposób nielogiczny, a które szkodą polskiej gospodarce. Zwracamy się zatem z wnioskiem o:

  1. otwarcie dla widzów obiektów sportowych, w tym hal oraz stadionów, na których z zachowaniem reżimu sanitarnego można przyjąć co najmniej ¼ kibiców. Znaczącą częścią dochodów obiektów sportowych, często zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, są wpływy z biletów. Zachowując obostrzenia higieniczno-sanitarne oraz odpowiednie odstępy pomiędzy kibicami dajemy tym obiektom możliwość przynajmniej częściowego ograniczenia strat;
  2. otwarcie teatrów i filharmonii (¼ zajętych miejsc) oraz muzeów i bibliotek. W tych obiektach należałoby wprowadzić ograniczenia dotyczące liczby osób analogiczne jak w kościołach;
  3. otwarcie hoteli, w których przy zachowaniu odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych można w bezpieczny sposób przyjmować gości;
  4. otwarcie restauracji z zachowaniem odpowiednich obostrzeń;
  5. otwarcie tych wszystkich gałęzi gospodarki, których działalność może być prowadzona w odpowiednim reżimie sanitarnym, w tym przede wszystkim związanych z poprawą kondycji fizycznej i działalnością kulturalną.

całe stanowisko dostępne tutaj

Data publikacji: 26.01.2021 r.

Jak dojechać