System Zarządzania Terenami Pogórniczymi

"Rozbudowa Systemu Zarządzania Terenami Pogórniczymi Na Terenie Województwa Śląskiego", to projekt realizowany przez Główny Instytut Górnictwa oraz Samorząd Województwa Śląskiego. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie nowej e-usługi w postaci ogólnodostępnego systemu informacyjnego o terenach pogórniczych na terenie województwa śląskiego.

 

Zakres informacji i planowanych do udostępnienia narzędzi w ramach tego projektu jest dedykowany ocenie możliwości i potencjału do ponownego wykorzystania tych terenów, w kierunku gospodarczym i społecznym.

W ramach projektu są realizowane następujące działania i usługi:

  • baza danych terenów pogórniczych - kompletna i aktualna charakterystyka kilkuset terenów pogórniczych; zakres informacji dedykowany inwestorom i podmiotom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki przestrzennej województwa;  opis terenów wzbogacony mapami, fotografiami, modelami 3D;
  • cyfrowe repozytorium dokumentów - zdigitalizowany do postaci cyfrowej zbiór niepublikowanych, rozproszonych i trudno dostępnych dokumentów pochodzących z czasów funkcjonowania zakładów górniczych; skarbnica wiedzy i zachowane dziedzictwo śląskich kopalń;
  • ocena kosztów rewitalizacji - ta część e-usługi dostarczy odpowiedzi inwestorowi, na jakim etapie gotowości do ponownego zainwestowania jest dany teren (dla każdego terenu określona zostanie „ścieżka” z jaką będzie musiał zmierzyć się przyszły inwestor przed przystąpieniem do ponownego zagospodarowania terenu);
  • potencjał świadczenia usług ekosystemowych - przeznaczenie terenu pod rozwój ekosystemów przyrodniczych nie musi oznaczać utraty potencjału gospodarczego terenu; ocena potencjału do świadczenia usług ekosystemowych ma wskazać tereny, pogórnicze na których brak „twardych inwestycji” przyniesie największe korzyści gospodarcze i społeczne;
  • atrakcyjność inwestycyjna i potencjał terenów pogórniczych - e-usługa OPI-TPP 2.0 dostarczy danych i informacji do wstępnej oceny atrakcyjności inwestycyjnej, a co więcej przygotuje ją dla użytkownika wg opracowanej metody; każda inwestycja jest inna, więc po zalogowaniu użytkownik będzie mógł sam zdecydować, które parametry są dla niego najważniejsze;
  • benchmarking - narzędzie, dla tych którzy poszukują optymalnej lokalizacji pod swoje inwestycje. 

Dofinansowanie na realizację projektu zostało przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020, a zakończy się 31 grudnia 2022 r.

więcej o projekcie:
www.opi-tpp2.pl

Jak dojechać