Szkolenie dot. gospodarki wodno-ściekowej w świetle nowelicaji Prawa wodnego

W dniu 11 grudnia 2017 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (ul. Jordana 18) Śląski Związek Gmin i Powiatów organizuje szkolenie pn. Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne.

Szkolenie skierowane jest do pracowników samorządowych zajmujących się kwestiami gospodarki wodnej, ściekowej oraz zagadnieniami melioracji, a także przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Szkolenie dla gmin i powiatów członkowskich jest bezpłatne.

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu uprzejmie proszę o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 1 grudnia br. (piątek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Uprzejmie informuję, iż liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń maksymalnie 2 osób z gminy / powiatu oraz maksymalnie 2 osób z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. O zakwalifikowaniu się na szkolenie poinformujemy drogą mailową najpóźniej do dn. 6 grudnia 2017 r. (środa).

W sprawach organizacyjnych związanych z ww. szkoleniem do dyspozycji pozostaje w biurze naszego Związku p. Izabela Ścieszka, specjalista ds. działań organizacyjnych i informacyjno-szkoleniowych, e-mail: iscieszka@silesia.org.pl, tel. 32/ 609-03-60, 32/251-10-21.

 

Program szkolenia

Jak dojechać