Trzy stanowiska i nowa gmina członkowska - po posiedzeniu Zarządu

2 października odbyło się kolejne posiedzenie on-line Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie została przyjęta uchwała w sprawie przyjęcia Miasta Ustroń do naszego Związku, co oznacza, że nasza organizacja liczy aktualnie 141 jst z województwa śląskiego. Zarząd Związku przyjął też trzy stanowiska w kwestiach ważnych dla samorządów lokalnych.

 

Pierwszym punktem w porządku obrad październikowego posiedzenia on-line Zarządu Związku była uchwała w sprawie przyjęcia Miasta Ustroń do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Przewodniczący Związku, Piotr Kuczera wprowadzając do tego tematu przypomniał, że Ustroń od dłuższego czasu angażuje się w działania podejmowane przez naszą organizację. W ten sposób Związek zrzesza aktualnie 141 jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu, co stanowi 76% wszystkich samorządów lokalnych w województwie śląskim.

Zarząd Związku omówił podczas posiedzenia trzy projekty stanowisk, które potem zostały przegłosowane, tj. stanowisko w sprawie:

  • projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy;
  • zmian w kształtowaniu opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu umieszczenia odpadów na składowisku;
  • podjęcia prac legislacyjnych w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

Stanowiska zostaną opublikowane na naszej stronie w przyszłym tygodniu.

Ponadto członkowie Zarządu Związku zapoznali się z relacją z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 30 września. Przedstawił ją Mieczysław Kieca, Prezydent Wodzisławia Śląskiego, Członek Zarządu Związku. Z kolei najważniejsze wnioski z posiedzenia Komisji z 15 września zaprezentował Dyrektor biura Związku, Witold Magryś.

więcej o posiedzeniu KWRiST 15.09 tutaj

więcej o posiedzeniu KWRiST 30.09 tutaj

W drugiej części posiedzenia Dyrektor biura Związku omówił również wyniki ankiety dotyczącej wysokości wpływów z tytułu udziału w podatku PIT za miesiące lipiec i sierpień 2020 r. (w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019). Związek od kilku miesięcy monitoruje sytuację w tej dziedzinie, pozyskując na bieżąco odpowiednie dane z gmin i powiatów członkowskich.

Data publikacji: 2.10.2020 r.

Polecamy
Współpracujemy