Ustroń postawił na samorządową współpracę

Katowice, dn. 2 października 2020 r.

 

Ustroń zasili szeregi samorządów lokalnych, które tworzą Śląski Związek Gmin i Powiatów.  24 września Rada Miasta Ustroń podjęła uchwałę o przystąpieniu do organizacji. Dziś (2.10) Zarząd Związku oficjalnie przyjął miasto do grona jednostek członkowskich. Samorządowcy przy tej okazji podkreślają, że inicjowanie wspólnych działań na forum organizacji zrzeszających gminy i powiaty w tak trudnych czasach, jest absolutnie konieczne.

 

- Współpraca samorządowa w formule, którą oferuje Związek, oznacza dla naszej gminy konkretne korzyści. Z jednej strony pozwoli nam na wspólne rozwiązywanie bieżących problemów, z którymi do tej pory sami się mierzyliśmy. Z drugiej strony liczymy na wzmocnienie naszego głosu w kwestiach ważnych dla wszystkich samorządów lokalnych, jak na przykład walka z zanieczyszczonym powietrzem - mówi Przemysław Korcz, Burmistrz Ustronia.

Śląski Związek Gmin i Powiatów jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce. Aktualnie zrzesza 141 jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu), co stanowi 76% wszystkich samorządów lokalnych w naszym regionie. Organizacja wspiera kompetencyjnie gminy i powiaty członkowskie, między innymi poprzez dostarczanie im rzetelnej wiedzy w kluczowych dziedzinach funkcjonowania samorządów lokalnych.

- Poprzez swoją aktywność chcemy tworzyć dobre warunki do rozwoju gmin i powiatów. A mówiąc językiem konkretów staramy się wspierać samorządy w budowaniu przestrzeni, w której mieszkańcom dobrze się żyje, pracuje, uczy i spędza wolny czas – mówi Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika.

Ochrona środowiska, a w tym gospodarka odpadami, czyste powietrze czy zarządzanie energią, gospodarka przestrzenna, finanse, rozwój obszarów wiejskich, to tematy, które od lat są obecne w działalności Związku. Organizacja jest też prekursorem tzw. benchmarkingu samorządowego, który pozwala - w wyniku porównywania wybranych usług publicznych - na wyłapywanie, promowanie, a następnie wdrażane w szerszej skali najlepszych rozwiązań.

- W tej współpracy każda gmina czy powiat wnosi cenne i unikatowe wartości. Są to zarówno dobre praktyki i doświadczenia, na przykład w skutecznym pozyskiwaniu inwestorów, jak i dorobek związany z lokalną kulturą i historią – podsumowuje Przemysław Korcz, Burmistrz Ustronia.

Samorządowcy zrzeszeni w Związku podkreślają, że znaczenie samorządowej współpracy w dobie koronawirusa jest bardzo istotne. Organizacja niemalże od początku trwania epidemii koordynuje działania, które podejmują gminy i powiaty w walce z epidemią w skali naszego województwa.

- W ostatnich miesiącach skupialiśmy naszą uwagę w szczególności na efektywnym organizowaniu badań w kierunku COVID-19 i działaniu szpitali w świetle rosnących problemów finansowych. Uzgadnialiśmy też wspólne i adekwatne do sytuacji epidemicznej podejście do sytemu edukacji – wylicza Grażyna Dziedzic, Prezydent Rudy Śląskiej, członek Zarządu Związku.

2 października podczas posiedzenia on-line Zarząd Związku przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia Miasta Ustroń do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Jak dojechać