W Rybniku można skorzystać z pomocy ekodoradcy

W Urzędzie Miasta Rybnika zatrudniony został Ekodoradca, czyli osoba, która będzie służyć pomocą mieszkańcom w zakresie działań związanych z ochroną powietrza.

 

Ekodoradca funkcjonuje w ramach zintegrowanego programu LIFE „Śląskie - przywracamy błękit” - miasto Rybnik jest jednym z partnerów tego projektu.

Najważniejsze zadania ekodoradcy to:

  • doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków,
  • doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania,
  • koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie Miasta,
  • udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie Miasta.

Z rybnicką Ekodoradczynią, Barbarą Graniczką, skontaktować się można poprzez Referat Ochrony Powietrza UM:
tel. 32 43 92 056, e-mail: czgm@um.rybnik.pl

Więcej informacji o projekcie: Śląskie przywraca błękit

Źródło: UM Rybnik

Data publikacji: 09.08.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy