Webinarium „Pomoc de minimis w gospodarce odpadami komunalnymi”, 3.02.2021 r.

W dn. 3 lutego br. (środa) odbędzie się szkolenie „Pomoc de minimis w gospodarce odpadami komunalnymi”, w formie webinarium (online). Szkolenie rozpocznie się o godz. 10.00, planowane zakończenie nastąpi o godz. 14.30. Uprzejmie informuję, że udział w webinarium dla przedstawicieli gmin i powiatów członkowskich Związku jest bezpłatny.

Szkolenie poprowadzi przez p. Robert Zenc, prawnik, Naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, autor publikacji z zakresu pomocy publicznej i prawa ochrony konkurencji, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym w zakresie pomocy publicznej, w szczególności pomocy udzielanej przez jst.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny pod tym linkiem, w  terminie do dn. 1 lutego br. (poniedziałek). W formularzu prosimy o podanie adresu e-mail, na który Biuro Związku w dniu 3 lutego br. (najpóźniej 15 min. przed rozpoczęciem webinarium) prześle link umożliwiający dołączenie do webinarium. Aby móc wziąć udział w webinarium w możliwie pełnym zakresie, zaleca się korzystanie z komputera z działającą kamerą i mikrofonem oraz dostępem do szybkiego Internetu, choć dostęp jest możliwy również za pomocą zwykłego smartfonu.

Osobą odpowiedzialną za organizację w/w szkolenia jest w biurze Związku p. Natalia Krupa, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska (adres e-mail: nkrupa@silesia.org.pl, tel.: 32 251 10 21, 32 609 03 65).

Program webinarium

Jak dojechać