Wideokonferencja w sprawie tworzenia aglomeracji lwowskiej

Z jakimi wyzwaniami trzeba się mierzyć tworząc aglomerację czy metropolię? O tym - z perspektywy polskiej i ukraińskiej - rozmawiali uczestniczy wideokonferencji, w której 10 sierpnia wzięli przedstawiciele naszego Związku.


W gronie jej uczestników znaleźli się też przedstawiciele m.in. Lwowa i obwodu kijowskiego, a ze strony Polski przedstawiciele samorządowych organizacji i związków komunalnych. Organizatorem wydarzenia była Fundacja „Liderzy przemian”. Fundacja w swojej działalności promuje m.in. polskie doświadczenia z okresu przemian i integracji euroatlantyckiej oraz wspiera współpracę instytucji organizacji w naszej części Europy.

Pretekstem do zorganizowania spotkania był fakt, że samorząd Lwowa przygotowuje się do wdrożenia idei funkcjonowania aglomeracji, która będzie systemowo realizować najważniejsze zadania publiczne.

W dyskusji zwracano uwagę na szereg uwarunkowań tworzenia obszaru aglomeracyjnego czy metropolitalnego. Wśród nich bardzo ważne są te prawne, organizacyjne czy instytucjonalne.

Strona polska przekazała ukraińskim kolegom praktyczne wskazówki, które wynikają z jej wieloletnich doświadczeń w tym zakresie. Z kolei strona ukraińska przedstawiła szerszy kontekst, w którym tworzone jest to przedsięwzięcie.

- Mamy za sobą pierwszy etap decentralizacji, od 2020 r. funkcjonują w naszej strukturze gromady i regiony. Współpraca gromad zasadniczo dotyczy organizowania i zapewniania usług publicznych. Jednocześnie brakuje nam systemowego podejścia i konkretnych rozwiązań, które skutecznie umożliwią nam stworzenie takiego obszaru – podkreślała strona ukraińska.

Uczestnicy wydarzenia stwierdzili, że będą te rozmowy kontynuować podczas kolejnych spotkań. Strona polska zadeklarowała otwartość na dalsze dzielenie się swoimi doświadczeniami.

Data publikacji: 12.08.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy