Wolne stanowisko pracy w biurze Związku

Nabór na pracownika Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach

Śląski Związek Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy:
Specjalista ds. współpracy samorządowej i wsparcia struktur Związku

Osoba zatrudniona w Biurze Związku będzie odpowiedzialna za:

 • wsparcie organizacji pracy organów statutowych Związku;
 • kontakty z członkami Związku oraz innymi jednostkami samorządu lokalnego;
 • koordynacja sieci współpracy funkcjonujących w ramach Związku;
 • koordynacja i organizacja współpracy w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych;
 • monitorowanie prac legislacyjnych dot. prawa samorządowego i pomoc w przygotowywaniu dokumentów opiniujących akty legislacyjne;
 • organizację szkoleń, seminariów i innych spotkań dla pracowników samorządowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (lub w trakcie ostatniego roku studiów);
 • znajomość struktury organów administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego i lokalneg;
 • znajomość zadań i kompetencji samorządu terytorialnego, w szczególności
  - znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym
 • znajomość podziału administracyjnego województwa śląskiego;
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów WORD, EXCEL, POWER POINT;
 • znajomość języka obcego w stopniu dobrym - preferowany j. angielski;
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i pracy w zespole.
 • sumienność i zaangażowanie

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Informacje dodatkowe:

 • oferowany rodzaj umowy: umowa o pracę;
 • miejsce świadczenia pracy: Katowice, ul. Kościuszki 43/5

Termin składania dokumentów upływa w dniu 24 lipca 2020 r. (piątek). Dokumenty można przesłać na adres rekrutacja@silesia.org.pl lub złożyć w siedzibie Związku w zamkniętej kopercie z opisem „nabór na pracownika Biura” (adres: Katowice, ul. Kościuszki 43/5) w skrzynce na listy.

 • dokumenty, które wpłyną do Biura Związku po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Śląski Związek Gmin i Powiatów dostępne tutaj.

Jak dojechać