Wyniki postępowania: NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W OBSZARZE OCHRONA ŚRODOWISKA

W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że poszukujemy eksperta na stanowisko „Ekspert sektorowy TGR i dwóch GWD w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do złożenia oferty na ww. stanowisko.

Termin nadsyłania ofert: 3 lipca 2017 r. do godziny 12.00

Szczegółowe informacje, w tym zapytanie ofertowe oraz niezbędne załączniki, znajdują się poniżej.

Osobami do kontaktu w sprawie ww. naboru w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów pozostają:
p. Iwona Kłosowicz, e-mail: iklosowicz@silesia.org.pl , tel. 32 25 11 021,
p. Witold Magryś, e-mail: wmagrys@silesia.org.pl , tel. jw.

​Niezbędne dokumenty:

1) Zapytanie ofertowe

2) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

​3) Załącznik nr 2 - oświadczenie o doświadczeniu

​4) Załącznik nr 3 - wzór umowy

​5) Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań

Rozstrzygnięcie postępowania:

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór Eksperta sektorowego TGR i dwóch GWD w obszarze Ochrona środowiska wybrano ofertę przesłaną przez p. Mariusza Dykę (Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 112).

Jak dojechać