Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Śp.
Adama Fudalego

Prezydenta Miasta Rybnik w latach 1998-2014
Przewodniczącego Rady Miasta Rybnik w latach 2014-2016
Zastępcy Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w latach 2003-2015
oddanego samorządowca o wielkich zasługach dla Miasta Rybnik oraz całego Regionu

Rodzinie oraz Bliskim Zmarłego
składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Przewodniczący oraz Zarząd
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Jak dojechać