Z myślą o aktywizacji i wsparciu seniorów

W minionym tygodniu, 1 października, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Jak co roku to pretekst do tego, aby przypomnieć, jak ważne są działania, które aktywizują i wspierają osoby starsze.

 

Wiele inicjatyw, które wpisują się w te założenia realizują samorządy lokalne i NGOs przez cały rok. 

Bielsko zakończyło plebiscyt na aktywnego seniora

Miasto Bielsko-Biała w tym roku zorganizowało drugą edycję plebiscytu pn. "Aktywny Senior Roku". Jego celem jest promowanie i wyróżnienie osób starszych, które odznaczają się aktywnością społeczną, przełamują stereotypy dotyczące osób starszych i mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych osób.

Do plebiscytu mogły się zgłosić osoby w wieku co najmniej 60 lat, zamieszkałe w Bielsku-Białej i zaangażowane w działalność społeczną na terenie miasta, które wyróżniają się aktywną postawą i bezinteresownym działaniem na rzecz innych osób, a także otwartością na współpracę, zwłaszcza międzypokoleniową.

1 października w sali sesyjnej bielskiego Ratusza rozstrzygnięto tegoroczny plebiscyt. Jego laureatem został Antoni Kruczek. We wręczaniu nagród uczestniczyli prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski oraz radni Piotr Ryszka i Karol Markowski.

- Nawet w tym niełatwym czasie staram się, drodzy seniorzy, jak tylko można, dostarczyć wam dodatkowych inspiracji, abyście mimo wszystko nie tracili aktywności. Organizujemy spotkania kulturalne i rozrywkowe, aby dać wam silny znak, że seniorzy i ich potrzeby są dla nas bardzo ważne. Jesteście dla nas źródłem wiedzy i doświadczeń życiowych. Doceniamy to, co robicie, i robimy wszystko, abyście w naszym mieście cieszyli się odpowiednim szacunkiem - mówił do zebranych prezydent Jarosław Klimaszewki.

– Gratulując laureatowi wyróżnienia, chciałbym podkreślić, że aktywność was wszystkich jest godna pozazdroszczenia – dodał prezydent.

Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Bielska-Białej na wniosek kapituły plebiscytu, którą tworzą przedstawiciele władz miasta, Rady Miejskiej, Rady Seniorów oraz urzędnicy. Laureat plebiscytu otrzymuje tytuł Aktywny Senior Roku 2020, statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną. 

więcej:
www.ms.bielsko-biala.pl

Źródło: UM Bielsko-Biała

Goleszów stawia na "Obywatela Seniora"

Centrum Rozwoju Lokalnego rozpoczyna realizację projektu pn. „Obywatel Senior”. Przedsięwzięcie skierowane jest do seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia i zamieszkują gminę Goleszów.

Projekt zakłada wyjazdowe szkolenia i warsztaty oraz utworzenie i obsługa „Poczty Obywatelskiej”.

- Cel realizowanego projektu koresponduje z naszymi działaniami podejmowanymi w ramach gminnego polityki senioralnej. Każde przedsięwzięcie, które przyczynia się poszerzenia oferty skierowanej dla starszych mieszkańców naszej gminy może liczyć na moje poparcie. Mam nadzieję, że zaplanowany projekt przyciągnie wielu chętnych i pozwoli nam uzyskać informacje na temat problemów i potrzeb naszych seniorów - wyjaśnia Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.

W ramach projektu „Obywatel Senior” zaplanowane zostały dwa, trzydniowe szkolenia wyjazdowe, których tematyka skupiona będzie na diagnozie lokalnych problemów społecznych i obywatelskich oraz komunikacji i konsultacjach społecznych. Projekt przewiduje także dwudniowe warsztaty, w efekcie których seniorzy wskażą przynajmniej jedną inicjatywę, która powinna zostać zrealizowana w gminie.

Trzecim elementem projektu jest utworzenie i obsługa „Poczty Obywatelskiej”, której punkty zostaną zlokalizowane w łatwo dostępnych miejscach, takich jak Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie oraz Urząd Gminy. Do specjalnej skrzynki seniorzy będą mogli wrzucać karteczki z postulatami oraz spostrzeżeniami na temat bieżących spraw społeczno-politycznych.

więcej:
www.goleszow.pl

Źródło: UG Goleszów

Zawiercie "pielęgnuje" uniwersytet trzeciego wieku

1 października odbyło się uroczyste rozpoczęcie 14. roku akademickiego Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (ZUTW). Wydarzenie zostało połączone z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. W wydarzeniu tym uczestniczył Poseł na Sejm RP Danuta Nowicka oraz Prezydent Miasta Łukasz Konarski, którzy w jego trakcie złożyli seniorom życzenia. 

Osoby 50+, które działają w ZUTW są aktywne i biorą udział w licznych wykładach, seminariach, lektoratach językowych, zajęciach sprawnościowych, a także w wycieczkach. W ten sposób udowadniają, że nigdy nie jest za późno, by zdobywać wiedzę. 

Uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki rozpoczęła się od odsłuchania i odśpiewania pieśni „Gaudeamus igitur”.

- Mocno wierzę, że ten rok akademicki będzie okresem pomyślnym w zgłębianiu wiedzy. Życzę Wam, aby ten czas upłynął aktywnie i był pełen pasji i nowych możliwości – mówiła Prezes ZUTW Maria Grabowska.

więcej:
www.zawiercie.eu

Źródło: UM Zawiercie

Mszana zaprasza seniorów na dobrą kawę

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie rozpoczął (23.09) projekt pn. „Kawiarenka dla Seniora”. Jego celem jest zachęcenie osób starszych do aktywności i włączenia się w życie społeczne. Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy Gminy Mszana od 60 roku życia.

W jego ramach za symboliczną „złotówkę” można kupić kawę lub herbatę. Chcąc skorzystać z programu wystarczy odebrać odpowiedni kupon, a następnie zrealizować go w lokalu objętym projektem, w którym widnieje informacja MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM.

Kupony dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie, tj. w Połomi, ul. Centralna 93. Do „Kawiarenki dla seniora” przystąpiły następujące lokale:

1. CHATA STAROPOLSKA w Mszanie, ul. Wodzisławska 39, zaprasza
w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 18.00.

2. KAWIARNIA Mszana Coffee – KLAPUCH w sklepie Lewiatan w Mszanie ul. 1 Maja 73a, zaprasza
w każdą środę w godzinach od 8.00 do 18.00.

3. PIZZERIA LOLO Połomia, ul. Centralna 153 b, zaprasza
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12.00 do 18.00

więcej:
www.mszana.ug.gov.pl

Źródło: UG Mszana

Metropolia prosi o zabranie głosu seniorów

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia poszukuje pomysłów na potencjalne projekty adresowane do seniorów. Celem pilotażowego programu Metropolitalna Inicjatywa Senioralna (MIS) jest wsparcie dla usług, które wpłyną na poprawę jakości życia osób starszych w Metropolii. Zgłoszenia mogą przesyłać mieszkańcy powyżej 60. roku życia, organizacje pozarządowe, rady seniorów i Uniwersytety Trzeciego Wieku z obszaru GZM. Propozycje można zgłaszać do 30 października 2020 r.

– Udział osób starszych w strukturze demograficznej kraju stale się powiększa, dlatego tak ważne jest, aby działania na rzecz seniorów były jednym z priorytetów naszych działań. Liczymy, że dzięki Metropolitalnej Inicjatywie Senioralnej uda nam się wypracować projekty ponadlokalne, które pobudzą aktywność osób starszych, poprawią ich mobilność i szeroko rozumianą jakość życia – mówi Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu GZM.

Zgłaszanym pomysłem może być każda inicjatywa skierowana od seniorów i dla seniorów. Metropolia szuka pomysłów na tzw. „projekty miękkie”, jak np. wizyty studyjne, warsztaty, spotkania oraz inne przedsięwzięcia. Pomysły mogą dotyczyć takich obszarów, jak transport i przestrzeń, wolontariat, zatrudnienie i doradztwo, obywatelskość i decydowanie, a także wiedza i nauka. Są to obszary tematyczne, którymi zajmuje się powołany w 2019 roku Metropolitalny zespół ds. polityki senioralnej. W jego skład wchodzą przedstawiciele seniorów, miast i gmin GZM, organizacji pozarządowych oraz świata nauki.

Założenia MIS zostały wypracowane w ramach prac zespołu i są jedną z usług adresowanych do starszych mieszkańców Metropolii. Zgłoszenia zostaną poddane weryfikacji merytorycznej koordynatorów projektu. Pomysły, które otrzymają rekomendację, zostaną opublikowane na stronie internetowej Metropolii. Projekt przewiduje realizację przez GZM dwóch inicjatyw o charakterze ponadlokalnym. Wsparciem przy ocenie projektów mogą także służyć członkowie Metropolitalnego zespołu ds. polityki senioralnej

Pomysły na projekty w ramach MIS mogą zgłaszać mieszkańcy GZM powyżej 60. roku życia, a także zlokalizowane tutaj rady seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz organizacje pozarządowe, które zrzeszają środowiska senioralne lub działają na rzecz seniorów.

Pomysły można przesyłać na dedykowanych formularzach do 30 października 2020 r. na adres mailowy: mis@metropoliagzm.pl. Projekty można także kierować drogą pocztową na adres: Urząd Metropolitalny – Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice (z dopiskiem „MIS”). Lista inicjatyw, które otrzymają rekomendacje, zostanie opublikowana do 31 grudnia 2020 r. Autorzy wyróżnionych zgłoszeń otrzymają specjalne wyróżnienia i nagrody rzeczowe.

więcej:
www.metropoliagzm.pl

Źródło: GZM

 

Myślą przewodnią wszystkich tych inicjatyw jest wrażliwość na potrzeby różnych członków naszej wspólnoty lokalnej.

Jak dojechać