Zaproszenie do złożenia oferty w ramach projektu SMUP

W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zapytanie ofertowe o syg. ŚZGiP.SMUP.042.37.2017/5  pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej  dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Podatki i opłaty lokalne (ustalanie i pobieranie opłat i podatków lokalnych; polityka podatkowa dla rozwoju JST) w dniach 5-6 kwietnia 2018 r.” zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

Zapytanie obejmuje:
1) Część I - Usługę cateringową
2) Część II - Usługę noclegu i wyżywienia

Zamawiający dopuszcza możliwość składania częściowych ofert cenowych tj. część I lub część II lub obie części łącznie. Przy czym oferta dotycząca każdej części musi obejmować wszystkie elementy wyszczególnione dla danej części w opisie zamówienia.


Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094833#

Termin nadsyłania ofert: 16 marca 2018 r. do godziny 15.00

 

ROZSTRZYGNIĘCIE:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o syg. ŚZGiP.SMUP.042.37.2017/5 pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Podatki i opłaty lokalne (ustalanie i pobieranie opłat i podatków lokalnych; polityka podatkowa dla rozwoju JST) w dniach 5-6 kwietnia 2018 r.” w ramach projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrane zostały następujące oferty:

Część I – usługa gastronomiczna (catering)
1. Biała Gruba Łukasz Jurkiewicz, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice. Data wpłynięcia: 16 marca 2018 r. cena: 1.600,00 zł brutto


Część II – Usługa noclegu i wyżywienia
1. A&A Prestige  Sp. z o.o., ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice. Data wpłynięcia: 16 marca 2018 r. cena: 1.860,00 zł brutto

Jak dojechać