Związek zbiera dane ws. wpływów z PIT

W związku z otrzymywanymi w ostatnich dniach sygnałami o dużym spadku wpływów do budżetów samorządów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w ostatnim miesiącu, Związek zwrócił się do gmin i powiatów członkowskich (8 maja 2020 r.) z prośbą o przekazanie (w formie ankiety) danych dotyczących wysokości tych wpływów do budżetu gminy/powiatu w miesiącu kwietniu 2020 r. (w stosunku do kwietnia 2019 r.).

W drugiej połowie nadchodzącego tygodnia - po analizie zebranych danych - Związek przygotuje zbiorczą informację na temat sytuacji finansowej samorządów w tym zakresie w szerszej skali.

Ankieta w tej sprawie poniżej:
www.silesia.org.pl/formularze

fot. stevepb z Pixabay

Jak dojechać