Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Przewodnicząca:
Bożena Herbuś
Inżynier Miejski 
Urząd Miasta Częstochowa
Ul. Śląska 11/13 
42-217 Częstochowa 
tel.:  034 370 76 16

Kontakt w Biurze Związku:

Izabela Ścieszka - Specjalista ds. działań organizacyjnych i informacyjno-szkoleniowych
e-mail: iscieszka@silesia.org.pl
tel. 032 609-03-60

w zastępstwie:

Natalia Krupa - Specjalista ds. działań organizacyjnych i informacyjno-szkoleniowych
e-mail: nkrupa@silesia.org.pl
tel. 032 609-03-60

 

Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej pełni rolę opiniotwórczą dla Zarządu Związku oraz stanowi forum wymiany cennych doświadczeń pomiędzy urzędnikami, przez co ułatwia rozwiązywanie wielu problemów z dziedziny energetycznej.

Działania Komisji koncentrują się m.in. na tworzeniu gminnych instrumentów polityki energetycznej oraz zarządzaniu energią w sposób najbardziej efektywny w świetle aktualnych uregulowań prawnych. Celem prac Komisji jest podejmowanie działań na rzecz realizacji wspólnych, dużych projektów, które mogą pozyskać wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych. Zintegrowane zarządzanie energią w gminie ściśle wiąże się z lokalną polityką ekologiczną, a także wpisuje się w zrównoważony rozwój regionalny.

POSIEDZENIA KOMISJI

Jak dojechać