Komisja ds. organizacji pozarządowych

Komisja ds. organizacji pozarządowych

Przewodniczący:
Andrzej Gillner
Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice
tel.: 032 / 238 24 55, faks: 032 / 231 19 56
gcop@gcop.gliwice.pl 

Kontakt w Biurze Związku:

Iwona Pragnąca - kierownik działu ds. struktur Związku
e-mail: ipragnaca@silesia.org.pl 
tel. 032 609-03-63

INFORMACJA O PRACACH KOMISJI W L. 2009-2015 

 Informacja o pracach Komisji

Jak dojechać