Komisja ds. organizacji pozarządowych

Komisja ds. organizacji pozarządowych

Przewodnicząca Komisji:
p. Anna Szczyrba-Niemiec – Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice
tel.: 032 / 232 04 77
gcop@gcop.gliwice.pl

Zastępcy Przewodniczącego Komisji:
1) p. Agnieszka Lis – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. Organizacji Pozarządowych
2) p. Magdalena Mika – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Kontakt w Biurze Związku:

Iwona Pragnąca - kierownik działu ds. struktur Związku
e-mail: ipragnaca@silesia.org.pl 
tel. 032 609-03-63

INFORMACJA O PRACACH KOMISJI W L. 2009-2019

Informacja o pracach Komisji

Jak dojechać