Konwent Burmistrzów i Wójtów

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest strukturą otwartą - w jego pracach biorą udział oprócz przedstawicieli gmin członkowskich również burmistrzowie i wójtowie gmin, które nie należą do naszego Związku.

Posiedzenia Konwentu odbywają się z reguły raz na kwartał, a tematami obrad są najczęściej bieżące problemy i aktualne wyzwania stojące przed małymi i średnimi gminami naszego regionu.

KOORDYNATOR Konwentu Burmistrzów i Wójtów
p. Ireneusz Czech - Wójt Gminy Kochanowice

Skład PREZYDIUM Konwentu VII Kadencji:

p. Ireneusz Czech - Wójt Gminy Kochanowice,
p. Wacław Kęska - Burmistrz Miasta Pyskowice,
p. Barbara Magiera - Burmistrz Miasta Radlin,
p. Klemens Podlejski - Burmistrz Miasta i Gminy Żarki,
p. Anna Grygierek - Burmistrz Miasta Strumień,
p. Zdzisław Banaś - Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz,
p. Marian Pawlas - Wójt Gminy Suszec,
p. Robert Nowak -Wójt Gminy Przyrów.

posiedzenia Konwentu

materiały z posiedzeń Konwentów

Jak dojechać