Podróże studialne

Podróż studialna do Wrocławia i Wałbrzycha pn. „Dobre praktyki i wyzwania rewitalizacji oraz rozwoju miast”

Podróż studialna adresowana do uczestników kursu "Zintegrowana rewitalizacja miast” realizowanego przez ŚZGiP w okresie czerwiec 2016 - czerwiec 2017 r., samorządowców, przedstawicieli wydziałów urzędów i jednostek podległych miast województwa śląskiego, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się planowaniem, programowaniem i realizacją działań rewitalizacyjnych i mają realny wpływ na prowadzone w mieście procesy rewitalizacyjne, odbyła się w dniach 23-24 października 2017 r. Jej celami były:

  • prezentacja zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z możliwością krytycznej analizy ich jakości i trwałości efektów,
  • prezentacja szczegółowych doświadczeń i generalnych „lekcji” wynikających z realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
  • nawiązanie kontaktów merytorycznych.

 

W trakcie podróży przedstawiciele Miasta Wrocławia i Wałbrzycha prezentowali swoje doświadczenia realizacji procesu rewitalizacji: Wrocławskiej Rewitalizacji i  Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Program podróży studialnej

Prezentacja podsumowująca podróż studialną do Wrocławia i Wałbrzycha pn. Dobre praktyki i wyzwania rewitalizacji i rozwoju miast

Jak dojechać