Posiedzenia K. Ekologii

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

6 lutego 2020 r., godz. 10.30, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, I piętro, sala kolumnowa)

Temat posiedzenia: gospodarka niskoemisyjna i ochrony powietrza

Szczegółowy program posiedzenia

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2020 ROKU:

9 stycznia 2020 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Tematyka posiedzenia: baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
W posiedzeniu wzięła udział p. Monika Strzemińska, Kierownik Referatu ds. opłat i środowiskowych baz danych Wydziału Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

12 grudnia 2019 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Tematyka posiedzenia:
1) problemy związane z nowymi zasadami zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne – zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
2) najnowsze zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: omówienie problemów z wprowadzaniem zmian – dyskusja oparta o przykłady przedstawione przez Członków Komisji (uprzejmie prosimy o ich przygotowanie na posiedzenie).

14 listopada 2019 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Tematyka posiedzenia - następujące zagadnienia z zakresu ochrony powietrza:
1) inwentaryzacja źródeł grzewczych – proponowane działania gmin w tym zakresie i planowane działania na poziomie centralnym i regionalnym;
2) wymagania wobec samorządów lokalnych wynikające z uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

28-29 października 2019 r., Szczyrk
Szkolenie wyjazdowe Komisji nt. „Wybrane problemy z zakresu ochrony środowiska”.
Program szkolenia

 

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2019

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2018

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2017

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2016

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2015

 

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

"Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. - regulacje organizacyjne i prawne po zmianach od 1.01.2018 r." - informacje dla gmin po szkoleniu przeprowadzonym przez p. Lucynę Osuch-Chacińską, Głównego Specjalistę w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, PGW Wody Polskie

"Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami" - prezentacja Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego

"Opłaty za usługi wodne (Zarząd Zlewni Gliwice, stan na 1.02.2018)" - prezentacja p. Franciszka Pisteloka, Dyrektora Zarządu Zlewni Gliwice, PGW Wody Polskie

"Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Zakres obowiązków starostów i prezydentów miast na prawach powiatu" - prezentacja p. Sławomira Adamczyka, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicachgospodarki niskoemisyjnej i ochrony powietrza

Jak dojechać