Posiedzenia Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych

POSIEDZENIA KOMISJI W 2020 ROKU:

 

23 września 2020 r., zdalne posiedzenie Komisji

Tematyka posiedzenia:
1. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym - terminy wejścia w życie. analiza skutków noweli.
2. Postępowania w sprawie nakładania kar pieniężnych - praktyka, orzecznictwo.
3. Kontrola przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów.
4. Warunki udzielania licencji na przewóz osób taksówką z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w przepisach  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz zmian opłat za czynności administracyjne związane z licencjami.
5. Organizacja pracy wydziałów komunikacji w czasie pandemii - wymiana doświadczeń.
6. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 

9 stycznia 2020 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Tematyka posiedzenia:
„Wymierzanie kar z tytułu niezgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu– problemy praktyczne”Szkolenie poprowadził p. Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, ekspert w dziedzinie prawa samorządowego.

 

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych w w latach 2018 -2019

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych w w latach 2016 -2017

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych w latach 2009-2015

Jak dojechać