Posiedzenia Komisji ds. Zamówień Publicznych

Informujemy, że posiedzenie Komisji ds. Zamówień Publicznych odbędzie się 15 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w formule wideokonferencji.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione propozycje dot. działań Komisji w najbliższych miesiącach, odnoszące się do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, m. in. opracowanie list kontrolnych do dokumentacji przetargowej czy kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem. Omówione zostaną także zagadnienia zgłoszone przez członków Komisji.

Osoba odpowiedzialna za organizację posiedzenia: Agata Motyl, adres e-mail:amotyl@silesia.org.pl, tel. 508 217 060.

Jak dojechać