Regionalna Rada ds. Energii

Regionalna Rada ds. Energii (RRE) została powołana z inicjatywy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwietniu 2013 r. Idea leżąca u podstaw rozpoczęcia prac tego gremium wynikała z coraz większego znaczenia problematyki energetycznej w aspekcie zarówno bezpieczeństwa energetycznego naszych miast, sprawności działania rynku energii w regionie, jak i efektywności wykorzystania energii.

Misją Rady jest pełnienie funkcji platformy komunikacji i współpracy między różnego rodzaju podmiotami działającymi w woj. śląskim w sferze energii, a także podejmowanie działań o charakterze konsultacyjnym i opiniotwórczym w powyższym zakresie. 

W skład RRE wchodzą przedstawiciele samorządów lokalnych, Samorządu Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, instytucji kompetentnych w dziedzinie energii, firm sektora energetycznego oraz instytucji naukowych zajmujących się energią.

Sekretarz Rady:

p. Bożena Herbuś
Kierownik Biura Inżyniera Miejskiego
Inżynier Miejski w Urzędzie Miasta Częstochowy

tel. 34 370 76 16
e-mail: bherbus@czestochowa.um.gov.pl

Kontakt w biurze Związku:

p. Dominika Tkocz
st. specjalista ds. komunikacji i szkoleń
tel. 32 609 03 58
e–mail: dtkocz@silesia.org.pl

Posiedzenia Rady

Materiały

Jak dojechać