Regionalna Rada ds. Energii

Regionalna Rada ds. Energii (RRE) została powołana z inicjatywy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwietniu 2013 r. Idea leżąca u podstaw rozpoczęcia prac tego gremium wynikała z coraz większego znaczenia problematyki energetycznej w aspekcie zarówno bezpieczeństwa energetycznego naszych miast, sprawności działania rynku energii w regionie, jak i efektywności wykorzystania energii.

Misją Rady jest pełnienie funkcji platformy komunikacji i współpracy między różnego rodzaju podmiotami działającymi w woj. śląskim w sferze energii, a także podejmowanie działań o charakterze konsultacyjnym i opiniotwórczym w powyższym zakresie. 

W skład RRE wchodzą przedstawiciele samorządów lokalnych, Samorządu Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, instytucji kompetentnych w dziedzinie energii, firm sektora energetycznego oraz instytucji naukowych zajmujących się energią.

Funkcję Moderatora posiedzeń Rady pełni p. Andrzej Karasiński, Sekretarz Miasta Gliwice, a funkcję Sekretarza tego gremium pełni p. Bożena Herbuś, Kierownik Biura Inżyniera Miejskiego, Inżynier Miejski w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Posiedzenia Rady

Materiały

Jak dojechać