Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Związku

Stanowiska XLII Zgromadzenia Ogólnego, Jastrzębie-Zdrój, 19 maja 2017 r.

Stanowisko w sprawie wprowadzanych i planowanych zmian w ustroju samorządu terytorialnego

Stanowisko w sprawie przyjęcia KARTY SAMORZĄDNOŚCI

Stanowisko w sprawie projektu ustawy Prawo wodne

Stanowisko w sprawie konieczności podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji

 

Stanowiska XLI Zgromadzenia Ogólnego, Czechowice-Dziedzice, 8 grudnia 2016 r.

Stanowisko w sprawie nielegalnego składowania odpadów na terenie województwa śląskiego

Stanowisko w sprawie konieczności zwiększenia dotacji na zadania zlecone związane z rejestracją stanu cywilnego

Stanowisko w sprawie planowanej reformy edukacji

Stanowisko w sprawie potrzeby uruchomienia dodatkowego instrumentu finansowego w celu wspierania przywrócenia wartości użytkowej budynków o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnych

 

Stanowiska XL Zgromadzenia Ogólnego, Katowice, 12 maja 2016 r.

Stanowisko w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w prawie oświatowym

Stanowisko w sprawie kluczowych brakujących elementów infrastruktury transportowej w województwie śląskim

Stanowisko w sprawie potrzeby uruchomienia polityki społecznej Państwa

Stanowisko w sprawie zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin województwa śląskiego

Stanowisko w sprawie potrzeby zmiany niekorzystnej dla większości gmin górniczych koncepcji przekształceń przeprowadzanych w polskim górnictwie węgla kamiennego

Stanowisko w sprawie projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 - projekt z grudnia 2015 r.

 

Stanowiska XXXIX Zgromadzenia Ogólnego, Rybnik, 27 listopada 2015 r.

POSTULATY SAMORZĄDÓW LOKALNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SKIEROWANE DO NOWEGO PARLAMENTU i RZĄDU RP

Stanowisko w sprawie trudnej sytuacji gmin górniczych w związku z koniecznością zwrotu nadpłaty podatku od podziemnych budowli

Stanowisko w sprawie zapewniania lokali socjalnych uprawnionym po wyrokach eksmisyjnych z zasobów niestanowiących mieszkaniowego zasobu gminy oraz zapłaty odszkodowania z tytułu niedostarczania lokali socjalnych

Stanowisko w sprawie dramatycznego stanu górnictwa oraz jego konsekwencji dla energetyki

Stanowisko w sprawie wzrostu wydatków samorządowych na pomoc społeczną

Jak dojechać