Statut

UCHWAŁA Nr 10/VIIIK/IV/2019

Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Strumień, dn. 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na podstawie § 25 ust. 1 lit. p) Statutu Związku oraz uchwały Nr 4/2019 Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie nowelizacji Statutu Związku, ustala jednolity tekst Statutu Związku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Tekst Statutu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Jak dojechać