ŚZGiP tworzyMY razem

ŚZGiP jest organizacją samorządową działającą na rzecz gmin i powiatów w naszym województwie. Jednak tym, co jest jego szczególną cechą i kluczową wartością, to fakt, że Związek tworzą (i tworzyły) każdego dnia konkretne osoby związane z samorządem lokalnym. Są to samorządowcy kierujący rozwojem gmin i powiatów oraz pracownicy wydziałów czy referatów w urzędach i starostwach. Część z nich pełni różne funkcje w strukturach Związku, np. przewodniczących czy członków prezydiów komisji tematycznych, konwentów i innych gremiów, nadając dzięki temu określony kierunek naszym działaniom.

 

Tylko poprzez zaangażowanie przedstawicieli samorządów lokalnych oraz dzięki ich merytorycznemu wsparciu oraz „samorządowej” wiedzy, przy jednoczesnej dużej życzliwości i zrozumieniu potrzeby szerokiego współdziałania, nasza organizacja może skutecznie realizować swoje zadania.

Ten rok mija pod znakiem 30. rocznicy odbudowy samorządu lokalnego w Polsce, z kolei w przyszłym roku nasz Związek będzie świętował 30-lecie swojego działania. Dlatego postanowiliśmy przygotować wirtualną przestrzeń, w której chcemy przedstawiać sylwetki osób aktywnie związanych z naszą organizacją. W ten sposób chcemy wyrazić uznanie dla zaangażowanych w przeszłości i aktualnie przedstawicieli samorządów lokalnych (w naszym województwie) za ich dotychczasowy wkład w działalność Związku. To wszystko będziemy realizować pod hasłem: „Śląski Związek Gmin i Powiatów tworzyMY razem”.

Będziemy prezentować  sylwetki konkretnych samorządowców opisując ich aktywność w wybranych sferach działania gmin i powiatów (w formie wywiadów). Zachęcamy do regularnego zaglądania do tej zakładki, gdyż będziemy ją na bieżąco uzupełniać o kolejne samorządowe rozmowy. O wszystkim będziemy też przypominać w naszych „Aktualnościach”.

Biuro ŚZGiP

Spis treści w zakładce (będziemy ją na bieżąco rozwijać):

  • Porozmawiajmy o samorządzie (rozmowy z samorządowcami z jst członkowskich Związku, podejmowane przy okazji ważniejszych inicjatyw/wydarzeń etc. dla danego samorządu lokalnego);
  • Samorząd okiem eksperta (rozmowy z pracownikami wydziałów/referatów w urzędach/starostwach, którzy koordynują prace prowadzone na forum gremiów działających w strukturach Związku);

Data aktualizacji: 08.11.2020 r.

Polecamy
Współpracujemy