Szkolenie pn. Bezpieczny proces budowlany w zamówieniach publicznych

W dn. 20 listopada 2018 r. odbyło się szkolenie pn. Bezpieczny proces budowlany w zamówieniach publicznych. Celem szkolenia było przekazanie specjalistycznej wiedzy prawnej niezbędnej do prawidłowego, bezpiecznego
i efektywnego prowadzenia inwestycji budowlanych, realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. W trakcie szkolenia zostały omówione następujące zagadnienia (w załączeniu znajduje się program szkolenia):

  • treść, przedmiot i zakres umowy o roboty budowlane;
  • newralgiczne terminy w procesie budowlanym;
  • rodzaje wynagrodzeń stosowanych przy umowie o roboty budowlane z uwzględnieniem zalet i wad każdego z wynagrodzeń;
  • problematyczne kwestie związane z robotami dodatkowymi;
  • odpowiedzialność wykonawcy budowlanego;
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót a odbiór.

program szkolenia

Jak dojechać