Uroczyste nasadzenie drzewa w SP nr 16 w Zabrzu

W dn. 28 września 2018 r. odbyło się w Szkole Podstawowej nr 16 w Zabrzu uroczyste nasadzenie drzewka z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości. Na miejsce nasadzenia wybrano skwer przed wejściem głównym do budynku szkoły. W uroczystości wzięli udział: dyrektor szkoły, przedstawiciele klas oraz harcerze szkoły. 

Jak dojechać