W setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości

Na wniosek Zarządu Śląski Związek Gmin i Powiatów zainicjował akcję symbolicznego nasadzenia drzew w gminach województwa śląskiego, której celem jest uhonorowanie setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W przedsięwzięcie to zaangażowało się 41 gmin z regionu, a w jego ramach zostanie zasadzonych w sumie ponad 400 sadzonek drzew liściastych (w tym przede wszystkim dąb, lipa, grab, platan, buk, klon, jawor). Sadzonki drzew zostały nieodpłatnie przekazane na rzecz tej akcji przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach.

W ramach tej inicjatywy w okresie od 3 września do 11 listopada br. odbędą się nasadzenia drzew w kilkuset miejscach zlokalizowanych w poszczególnych, zainteresowanych przedsięwzięciem jst członkowskich Związku.

Uroczyste sadzenie drzew najczęściej będzie miało miejsce na terenach szkół i przedszkoli z udziałem uczniów, kształtując w ten sposób ich świadomość historyczną, budując tożsamość obywatelską i wzmacniając poczucie wspólnoty. Przy każdym miejscu nasadzenia zostaną umieszczone tabliczki informujące o okazji zasadzenia drzewa.

Działania podejmowane przez Związek wpisują się w szersze, ogólnopolskie obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na poniższej stronie internetowej znajduje się więcej informacji nt. ogólnopolskich obchodów oraz kalendarz oficjalnych Obchodów Stulecia Odzyskania Przez Polskę Niepodległości:

www.niepodlegla.gov.pl

Nasadzenia dębów w Bytomiu podczas wspólnego posiedzenia Zarządów ŚZGiP i ZMP

 

Poniżej znajdują się informacje nt. akcji sadzenia drzew w poszczególnych gminach:

Uroczyste zasadzenie platana w gminie Kochanowice

Apel szkolny i sadzenie dębu w SP 2 w Zabrzu

Zasadzenie drzewka w SP 22 w Zabrzu

Sadzenie drzew w gminie Jeleśnia

Zasadzenie platana w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu

Zasadzenie dwóch drzew w SP 31 w Zabrzu

Jak dojechać